Text: Aktivism


Material för BRAVE

Skicka in alla vykort, namnunderskrifter, solidaritetshälsningar och kontaktuppgifter till oss senast den 22 december! Ange:

Amnesty International
Att: Malin Österberg
Box 4719
116 92 Stockholm


November-december 2017


Här finns en film där Malin Österberg, projektledare för BRAVE, berättar mer om materialet aktivister kan använda mellan 29/11-17/12.

Perioden för att agera inom BRAVE var mellan den 29/11 och 17/12-2017, och deadline för materialbeställning var den 10/12. Mer information om materialet och dess innehåll finns kan ni se Malin prata om i filmen här ovanför!

Materialet består utav:

Kreativ enhet: Human Rights Gym

Kritiska röster tystas i en tid när de behövs som allra, allra mest. Det drabbar de människorättsförsvarare som står i frontlinjen för oss andra. De som står i försvar inte bara för sina rättigheter, utan allas rättigheter. Om de rösterna försvinner är det inte säkert att världen får ett lyckligt slut.

När världens förtryckare spänner musklerna behöver vi vara starkare. Därför startar vi Human Rights Gym där du kan träna det viktigaste du har: din röst. Gymmet är 70 x 100 cm och placeras på ett bord.

En affischuppsättning med 8 affischer:

4 affischer med individfallen

2 affischer på makthavare

2 affischer med fokus på hur vi behöver bli starkare

Vykortsuppsättning på våra 4 individfall:


Petitionslistor

OBS! Vi kommer inte att skicka ut några petitionslistor med resten av materialet, utan fokus på namninsamlingen kommer att vara på vykorten. Vill ni ha petitionerna går dessa att skriva ut härifrån!

För Arbetsgrupper, studentgrupper och ungdomgrupper:

För ungdomgrupper från samarbetsskolor:

För de grupper som behöver petitionslistor kommer det gå att skriva ut dessa härifrån!

Infoblad

Innehåller information om de fyra individfallen samt en sida med fingerövningar, för att träna sina händer.

Lathund för BRAVE-kampanjen: