Text: Aktivism

RYSSLAND - frige människorättsförsvarare nu!

De senaste åren har skyddet för mänskliga rättigheter i Ryssland urholkats. Myndigheterna driver igenom, använder och missbrukar repressiv lagstiftning för att begränsa yttrande- och mötesfriheten och möjligheten för människorättsförsvarare och organisationer att verka.

Oyub Titiev, Andrei Rudomakha, Igor Nagavkin

Under fotbolls-VM kommer vi låta tre fall stå som exempel för hur situationen ser ut för många människorättsförsvarare runtom i landet. Det är Oyub Titiev, Andrei Rudomakha och Igor Nagavkin. De har alla gemensamt att de inte har låtit sig tystas under de senaste årens inskränkningar av yttrandefrihet och utrymme i offentligheten - tvärtom så har de stått upp för sina rättigheter och krävt rättvisa. Mer om fallen finns att läsa i lathunden för kampanjen.


Agera under hela VM-perioden!

Fotbolls-VM spelas i Ryssland mellan 14 juni och 15 juli. Under hela VM kan grupper agera, men vi rekommenderar er särskilt att göra det i anslutning till Sveriges matcher och slutspelet, då flest människor kommer vara i rörelse.

I dokumentet nedan har vi samlat lite tips och idéer på hur grupper kan välja att uppmärksamma MR-försvarare i Ryssland under herrarnas fotbolls-VM.

Materialbeställning:

Du beställer material via den här länken. Beställ innan 7 juni för att hinna få allt innan VM drar igång! Här hittar du petitionslistan för fotbolls-VM, som du själv skriver ut:

Skicka in alla insamlade namnunderskrifter innan 27 juli, så alla kan överlämnas samtidigt till Rysslands ambassad. Adressera till: Amnesty International Att: Sanna Blomgren Box 4719 116 92 Stockholm

Sveriges matcher:

Sverige-Sydkorea: 18 juni Sverige-Tyskland 23 juni Sverige-Mexiko 27 juni

Har du några frågor? Kontakta då kampanjledare Amelia på amelia.wingqvist@amnesty.se!

Alla affischer finns att se i lathunden