Text: Aktivism

Filmtips för

BRAVEs kampanjfilm

Om: Varför kampanjen för människorättsförsvarare är viktig (1:34 min).
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=O-YoJOuLXG4

Filmer om eller med individfallen


Azza Soliman

Kampanjfilm om Azza Soliman (1:26 min)
Länk:
https://www.youtube.com/watch?v=koEopWGQjrU

Kortare film om Azza Soliman (8 min)
Länk:
https://www.youtube.com/watch?v=gV-HFxSvTGA

Egyptisk kvinnorättsförsvarare riskerar sitt liv i fängelse (2:30 min)
Länk:
https://www.youtube.com/watch?v=ff3RIIvrxBo


Shackelia Jackson

Kampanjfilm om Shackelia Jackson (1:31 min)
Länk:
https://www.youtube.com/watch?v=fl1Z6SpnvMY&feature=youtu.be

A Jamaican policeman killed my brother (4:34 min)
Länk:
https://youtu.be/aYeYdEOthHo

Längre film - Victims' Voices (20:04 min)
Länk
: https://www.youtube.com/watch?v=5iywnC6Xv1c&feature=youtu.be&list=PLz9JSZ_yeXJP3dvoetFEqvYuAJEaebvyC


Xulhaz Mannan

Reportage CNN (2:33 min)
Länk:
https://www.youtube.com/watch?v=uCtLuErBCoE 


Issa Amro och Farid al-Atrash

Kampanjfilm om Issa Amro & Farid al-Atrash (1:58 min)
Länk:
https://www.youtube.com/watch?v=gxkSgvEdVP4&feature=youtu.be

Protecting human rights in Palestine (6:28 min)
Länk: https://youtu.be/sb9XYzoWj9s