Text: Aktivism


Människorättsförsvarare går i frontlinjen. Det arbete de gör är helt nödvändigt för att allas våra rättigheter ska respekteras och skyddas. Men priset de betalar är högt. Runt om i världen ser vi hur MR-försvarare utsätts för förtalskampanjer, hot, attacker, rättsliga trakasserier och i vissa fall även mord. Det sker dessutom i en tid då kampen för mänskliga rättigheter behövs som mest.

Kampanjen BRAVE syftar till att lyfta alla de modiga människorättsförsvarare som finns runtom i världen. För tillsammans kan vi och dem åstadkomma förändring.

AKTUELLT: AKTION FÖR SANIÈCE PETIT PHAT


Nu kan grupper eller aktivister anslutna till BRAVE agera för Sanièce Petit Phat, en kvinnorättsförsvarare från Haiti. All tillgänglig information finner ni HÄR

BRAVE - hösten 2017

Vi har inom kampanjtoppen 29/11-17/12 jobbat med fyra utvalda individfall som alla är MR-försvarare:

Materialet består av namninsamling, vykort, affischer, informationsblad och en kreativ enhet. För mer information om materialet, besök Material


Sista datum för att beställa material var 10/12 och har passerat.

Vill du eller din grupp ansluta dig långsiktigt i BRAVE-kampanjen? Mejla oss på brave@amnesty.se!


Vart ska jag skicka materialet efter kampanjen?

Skicka in alla vykort, namnunderskrifter, solidaritetshälsningar och kontaktuppgifter till oss senast den 22 december! Ange:

Amnesty International
Att: Malin Österberg
Box 4719
116 92 Stockholm

Ni har väl inte missat vår gedigna lathund inför BRAVE-kampanjen? 

Nu finns den också att ladda ner här nedanför!

Engagera dig långsiktigt i kampanjen för människorättsförsvarare!

I en värld där makthavare ägnar sig åt att skildra verkligheten på sätt som undergräver respekten för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, är rätten till yttrandefrihet, organisationsfrihet, mötesfrihet och privatliv viktigare än någonsin. De som står upp för sina och andras mänskliga rättigheter har en avgörande roll att fylla. Runt om i världen jobbar människorättsförsvarare (MR-försvarare) med att dokumentera, avslöja och protestera mot diskriminering, människorättskränkningar, korruption, maktmissbruk och andra missförhållanden. Men de betalar ofta ett högt pris. I syfte att tysta dem utsätts människorättsförsvarare för förtalskampanjer, hot och attacker.

Målet med kampanjen BRAVE är att stärka MR-försvarares egenmakt och att säkerställa deras verkan i en säker miljö. Vi kommer fokusera på att dels öka medvetenheten om MR-försvarare, och dels på att öka människors vilja att stödja och agera för dem. Kampanjen syftar även till att utöva påtryckningar på makthavare så att stater skyddar MR-försvarare från hot, attacker och trakasserier.

Vill du vara med i denna globala kampanj och stötta MR-försvarare runt om i världen? Anmäl dig då genom att skicka ett mejl till brave@amnesty.se där du anger namn och om du vill engagera dig på egen hand eller med din grupp!

Frågor? 

Kontakta: brave@amnesty.se