Text: Aktivism

Bhopal - 35 år av kamp och katastrof

1984 orsakade en fabrik i Bhopal, centrala Indien, ett giftigt gasutsläpp. Fabriken tillverkade bekämpningsmedel och den giftiga gasen resulterade i 7000-10 000 direkta dödsoffer, men ytterligare tusentals har fått livshotande skador eller sjukdomar av att bara leva i området. 

Många har avlidit av sviterna. Än idag utgör föroreningar från kemikalier som lämnats kvar på det övergivna fabriksområdet allvarliga hälsorisker för lokalbefolkningen. Efter 35 år kämpar folket i Bhopal fortfarande för rättvisa och gottgörelse. Företaget har vägrat inställa sig i domstol trots upprepade kallelser från indiska domstolar. Marken som förgiftats har aldrig sanerats och den kompensation som utgått till lokalbefolkningen motsvarar enbart ungefär en tepåse om dagen. 

Varför inte bara ge upp?

Det är lätt att tänka att att det inte finns något att göra efter 35 år av extremt lite handlingskraft från företagets sida, det verkar helt enkelt inte som att The Dow Chemical Company lyssnar på civilsamhällets aktörer. MEN det har visat sig att samtliga svenska storbanker investerar pengar i företaget. Amnesty har i våra två senaste Fair Finance Guide-rapporter riktat stark kritik mot detta men bankerna har varken ändrat sin ståndpunkt eller avslutat sina investeringar. De har heller inte ställt krav på att The Dow Chemical Company ska infinna sig i domstol.

Aktionsperioden är 1 till 20 november.
 
Beställ material här!

__________________________________________________________________

Vad kan vi göra?

- Skriv insändare. Ett utmärkt sätt att öka kännedomen om giftkatastrofen och benägenheten hos människor att vända sig till sin bank är att skriva insändare till lokal media. Så här skriver du en insändare!

- Ställ krav på din bank och få andra att ställa krav på sina banker. Vi kommer att upprätta en petition där du kan skriva till valfri bank och uppmana dem att ställa frågor till The Dow Chemical Company och be dem inställa sig i rätten. Petitionen hittar ni på signby.me/se/kontakta-din-bank

 - Manifestationer utanför The Dow Chemical Companys kontor. Företaget har tre kontor i Sverige - i Landskrona, Malmö och Norrköping. Vi vill att alla aktivister i området sluter upp och kräver upprättelse utanför kontoren. 

 - Skapa uppmärksamhet! I syfte att uppmana bankkunder (såna som du och jag) att uppmärksamma problemet och kontakta sin bank är all slags kreativa, utåtriktade kampanjaktioner välkomna. Amnesty har arbetat med frågan under många år - i skolkorridorer har elever mötts av “lik” och informationsutdelning, på torg har tysta manifestationer med gasmasker och kolsyre-is skapat uppmärksamhet och grumligt vatten med texten “B’eau Pal” delats ut. Inte sällan har lokal media uppmärksammat dessa aktioner.

 - Arrangera filmvisningar. Ett annat sätt att uppmärksamma frågan och skapa en bra utgångspunkt för engagemang och samtal är att visa filmen Bhopal - A prayer for rain. Vi har rättigheter att visa filmen i informationssyfte och utan att ta betalt.