Text: Aktivism

Sms-aktivist

Agera för mänskliga rättigheter via din mobiltelefon!

Materialet

Sms-aktivist är ett prenumerationsmaterial som skickas varannan vecka. Det består av kortfattad information om ett aktuellt fall, tillsammans med en petition. Genom att svara på sms:et skriver man under petitionen. När aktionen har avslutats skickas ett fysiskt brev till mottagaren tillsammans med namnen på alla som undertecknat petitionen. 

Att prenumerera på sms-aktionerna kostar 5 kronor per aktion, och notera att man betalar för att ta emot aktionerna - inte för att skriva under dem. Det går att välja att betala ett högre belopp per aktion om man så önskar, och prenumerationen kan avbrytas när som helst. För detaljerad information om hur man registrerar sig, signerar aktionerna, betalar eller avslutar sin prenumeration, se sidan för sms-aktivist

Det här kan du/ni göra

Sms-aktivist är en metod som kombinerar politisk påverkan och insamling. Den primära målgruppen är personer som vill stödja Amnesty med återkommande små insatser, men utan att delta i Amnestys verksamhet i övrigt. Ni som är aktiva inom Amnesty kan dock göra en stor insats genom att rekrytera nya sms-aktivister. Skicka länken till sms-aktivistsidan till vänner och bekanta som kan vara intresserade, eller rekrytera sms-aktivister i samband med era utåtriktade aktiviteter! 

Ni kan också beställa flyern "RÄDDA LIV - med ett knapptryck" (A5). Skicka er beställning till distributionen@amnesty.se, ange hur många flyers ni vill ha och vilken adress de ska skickas till.

Tänk på

De fall som sms-aktivister agerar på hämtas i regel från Amnestys blixtaktioner, och rör i regel personer som är i akut behov av hjälp och stöd. Det kan handla om personer som riskerar att utsättas för tortyr, som utsätts för dödshot eller riskerar att avrättas. Se därför till att svara på aktionerna så snabbt som möjligt!