Text: Aktivism

Amnesty Alert

Sms-nätverket för att snabbt agera på akuta händelser i världen!

Människors rättigheter kränks över hela världen. Journalister tystas, människorättsförsvarare utsätts för tortyr och kvinnor som gjort abort eller fått missfall riskerar att fängslas. Amnesty arbetar dagligen med att förhindra och stoppa dessa kränkningar - men för att lyckas i de mest akuta situationerna behöver vi agera snabbt

Det är under timmarna närmast efter ett gripande som det är störst risk att en person utsätts för tortyr. Och det är ibland mycket bråttom att försöka hindra att ett straff verkställs. I sådana situationer gäller det att vi snabbt organiserar oss, därför har vi startat Amnesty Alert.  

Hur går det till? 

Som medlem i nätverket får du ett sms när din hjälp behövs för att stoppa en akut människorättskränkning. Du ställer dig enkelt bakom vårt krav eller vår uppmaning genom att svara JA på sms:et och bidrar på så sätt i kampen för att de mänskliga rättigheterna alltid ska gälla alla. 

Att gå med i Amnesty Alert är gratis och att svara kostar inte mer än ett vanligt sms. Självklart skriver du bara under de aktioner du vill.

Vad kan jag/vi göra?

Förutom att själva gå med i Amnesty Alert kan ni också göra en stor insats genom att uppmana fler att gå med. Det är om vi är många som agerar vi har störst möjlighet att förändra. Informationsmaterial för att rekrytera och uppmana andra att gå med finns i PDF-format här bredvid. 

Hur går jag med?

Du går enkelt med i Amnesty Alert genom att sms:a ALERT till 72990 eller via www.amnesty.se/alert där du också kan läsa mer om själva nätverket

Tänk på att

De fall som skickas ut via Amnesty Alert rör personer som är i akut behov av hjälp och stöd. Se därför till att svara på aktionerna så snabbt som möjligt!