Text: Aktivism

Agera på egen hand

För dig som vill engagera dig i Amnestys kampanjer och aktioner utan att gå med i en Amnestygrupp är, som du kanske redan listat ut, vår aktionsform Agera på egen hand ett utmärkt sätt att jobba för mänskliga rättigheter!

Såhär funkar det

Du ansluter dig till nätverket genom att maila till malin.osterberg@amnesty.se. Därefter får du information via e-post varje gång en ny aktion finns tillgänglig (i regel fyra gånger per år), och bestämmer själv om du vill delta i aktionen eller inte. Vilket material och vilka instruktioner som skickas ut varierar beroende på vilken kampanj/aktivitet det gäller. Det kan handla om att sätta upp affischer, dela ut flygblad, skriva brev till makthavare, sprida information via sociala medier eller något annat.

Aktuell aktion - Tiggeriförbud, nej tack!

Temperaturen höjs i valrörelsen och en av de frågor som debatteras allt flitigare är om det ska bli förbjudet att tigga i Sverige. Inom allt fler partier hörs röster om att tiggeri ska kriminaliseras för att det är "ovärdigt" att tigga eller för att "tiggeri göder brottslighet". Vissa vill införa tillståndsplikt för att tigga, vilket i praktiken innebär ett förbud.

Amnesty har bestämt sig för att kraftfullt ta ställning i frågan. Att kriminalisera eller införa tillståndsplikt för att tigga är att försöka förbjuda fattigdom, och leder inte till något annat än en ytterligare stigmatisering av samhällets allra mest marginaliserade.

Vår målsättning är tydlig. Det finns inga förbud mot att fattiga människor ber förbipasserande om hjälp idag, och vi vill inte ha några sådana förbud i framtiden heller. Vi vägrar vara tysta när vi ser utsatta människor stigmatiseras än mer, och du kan vara med och påverka.

Hur kan jag engagera mig?

Beställ material och ta ställning idag!

Amnesty befarar att flera kommuner likt Vellinge och Eskilstuna kommer försöka införa lokala tiggeriförbud eller tillståndsplikt för att tigga under de kommande månaderna. Det är oerhört viktigt att agera snabbt. Vi vill därför att du kontaktar lokala politiker och företrädare för utvalda politiska partier. Målet och syftet med kampanjen är dels att bilda opinion i frågan men också självklart se till att inga tiggeriförbud eller tvång på tillståndsplikt införs. 

Arbetet under kampanjen består av fyra huvuduppgifter:
 - Skriva brev till Stefan Löfvén, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor
 - Kontakta lokala företrädare för S, C, L och KD
 - Skriva insändare till lokala tidningar
 - Arbeta med information och opinionsbildning

Anmäl dig till kampanjen!

Vi har tagit fram material som du enkelt kan använda i ditt lokala arbete. Så snart du anmält dig får du ett aktionskit skickat hem till dig, som innehåller utförliga instruktioner, mallar, kontaktuppgifter och bakgrundsinformation i frågan.

Materialbeställning och anmälan gör du här.