Text: Aktivism

Agera på egen hand

Agera på egen hand är ett nätverk av personer som vill göra tillfälliga lokala insatser i anslutning till Amnestys kampanjer.

Materialet

Man ansluter sig till nätverket genom att anmäla sig till caroline.selander@amnesty.se. Därefter får man information via epost varje gång en ny aktion finns tillgänglig (i regel fyra gånger per år), och bestämmer själv om man vill delta i aktionen eller inte. Vilket material och vilka instruktioner som skickas ut varierar beroende på vilken kampanj/aktivitet det gäller. Det kan handla om att sätta upp affischer, dela ut flygblad, skriva brev till makthavare, sprida information via sociala medier eller något annat.

Det här kan du/ni göra

Tipsa intresserade vänner och benkanta om Agera på egen hand. Ni har säkert träffat på många som säger att de inte har tid att engagera sig långsiktigt, men att de gärna skulle "hjälpa till" när det behövs. Den här arbetsformen är anpassad just för dem! Detsamma gäller dem som kanske skulle vilja bilda en Amnestygrupp, men saknar andra på sin ort att dela intresset med. 

Tänk på

På längre sikt finns en förhoppning att vissa av dem som börjar agera på egen hand ska upptäcka att det faktiskt är både intressant, roligt och utmanande att arbeta för mänskliga rättigheter. Den som inleder med att göra några få tillfälliga insater kanske på sikt kan knyta till sig andra intresserade och bilda en ny Amnestygrupp.